1. Anasayfa
  2. Yaşam

Beytulmal Vakfı, Ar-ge projelerini geliştiriyor

Beytulmal Vakfı, Ar-ge projelerini geliştiriyor
0

Tarım ve hayvancılık, gıda, sağlık, kara-deniz-hava uzay sanayi, elektronik, motor araç ve gereçlerinde enerjiyle birlikte temizlik, inşaat, yanmaz ve kurşungeçirmez tekstil gibi birçok alandaki Ar-ge projelerini geliştirmeyi sürdüren Beytulmal Vakfı, 81 il ve 925 ilçede temsilcilik almak için kolları sıvadı. 

BİLİMSEL ZEKASI YÜKSEK GENÇLERİ YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ
Vakfın kuruluş amacından bahseden Beytulmal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Bucak, “Bu vakfa bağlı İB Vakıf İktisadi İşletme Şirketi adına, akademik ve uzman bilim insanlarımız ile üniversite, teknokent, Ar-Ge merkezleri kurup teknik cihazları almayı, bilimsel zekâ seviyesi çok yüksek, çağdaş, milli, ülkü ve kültürümüze sahip olan gençleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 

TÜRKİYE’DE 7 BÖLGEDE
Ülkemize ve insanlarımıza ait bor ve diğer maden sahalarımızdan faydalanıp stratejisi büyük yerli ham maddeleri ve bu ham maddelere dayanan Ar-Ge katma değeri yüksek ürün, malzeme, donanım üretimi ilk öncelikli tarım ve hayvancılığımızın gelişimi, ülke kalkınması, insanımızın istihdamı, göç önlemeyi, korumaya ve korunmaya muhtaç insanlarımıza teknik meslekle birlikte beceri eğitimlerini verebilen okul, kurs, barınma, aşevi, sağlıkla sosyal hizmetlerine yönelik Türkiye’de 7 bölgede üretim amaçlı yatırım projesi ve Beytülmal Vakfı Hibesi ile üretmek veya desteklemek istiyoruz” dedi.

Vakfın diğer faaliyetleri ise şu şekilde:

HALKLA İLİŞKİLERİ VE ETKİNLİKLERİ
Ülkemize ve İnsanlarımıza ait tarım toprağı, hayvan, ürün, gıda, doğa, çevre, börtü, böcek, canlı, insan sağlığını zehirleyip kanser yapmaya devam eden her türden kimyasalı, kimyasal tarım gübresi ve zirai ilaç ile kullanmayı yok etmeye yönelik,
Yüzde 98 Saf BOR madenlerimizden İB-BOR 1 Kg ürünü 3,8 litre temiz suda karışımlı tarım toprağını temizleyen, her türden bitkiyi besleyen, verim, esans, tat, randımanı artıran, -25 derecede don olayından koruyan, doğa, çevre, börtü, böcek, canlıyı, insanı zehirlemeyip kanser yapmayan bu ürünü üretmek.
Türkiye’de tek fiyata garanti şartlarında çiftçiye kullandırmak…Tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik yerli milli tohum, fide, bitki, hububat, yağ ve yem bitkileri, kış yaz soğuk sıcak sebze, meyve, ürün, gıda, hayvansal ürün ve gıdaları üretmek.
BOR ve diğer maden sahalarımızdan faydalanmaya, kalkınma, istihdam, göç önlemeye yönelik stratejisi büyük ham maddeleri, bu ham maddelerle Ar-Ge katma değeri yüksek ürün, malzeme, donanım üretmek.
Korumaya ve korunmaya muhtaç insanımız için teknik meslekle beceri eğitimleri verebilen okul ve kurs açıp barınma ve aşevleri kurup sağlıkla sosyal hizmetlerine yönelik Türkiye’de 7 Bölgede üretimi ilk öncelikli proje ve bu Vakfın Hibesiyle üretmek.
Amacı uygun yurtiçi ve yurtdışı merkezli Oluşumlara üretim yetkisi verip satış yetkisi vermeden Türkiye’de 7 Bölgede üretmek.
Amaç ve gayeleri uygun yurtiçi veya yurtdışı Oluşuma üretim yetkisi verip satış yetkisi vermeden üretmek. Türkiye’de ve sonrasında ise, dünyada satıp hakça paylaşmak veya desteklemek.
Türkiye’de ve sonrasında ise, Dünya’da satıp hakça paylaşmak veya desteklemek. Türkiye’de ve sonrasında ise, Dünya’da satıp hakça paylaşmak veya desteklemek.

SINAÎ ETKİNLİKLERİ
Ülke ve sınai ekonomisine katkısına dayanan stratejisi büyük BOR ve diğer madenlerle Ar-Ge katma değeri yüksek ürün, teknik malzeme, elektronik donanım, makine, motor, yedek parça, taşınır taşınmaz menkul, gayrimenkul ve malları teşvik edici nitelik taşıyabilen tarım makinesi ve diğer sektörlerde faaliyet gösterip kapsamı alanına giren teknik nitelik taşıyıp ihtiyaç duyulan maden ve maden sahası, ham madde ithalatı ve ihracatı ile iktisabını yapmak.
Üretimi ilk öncelikli Türkiye’de 7 Bölgede proje ve bu Vakfın Hibesiyle üretip Türkiye’de ve sonrasında ise, Dünya’da satıp hakça paylaşmak veya desteklemek.

EKONOMİK ETKİNLİKLERİ
Amacı uygun yurtiçi ve yurtdışı merkezli Oluşumlara üretim yetkisi verip satış yetkisi vermeden yatırımcı ve iş adamlarının ihtiyaç duyabileceği kara, deniz, hava, uzay, savunma, sınai, sanayi makine, motor, araç, gereç, yedek parça, bilişim, ürün, malzeme, donanım üretimi veya temini kültürü ve modernizasyonunu standardizasyonunu kalite kontrollü uygulamalı kalkınma, istihdama yönelik üretim projesi ve bu Vakfın Hibesiyle üretip satıp hakça paylaşmak veya desteklemek.

BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ
Akademik veya Uzman Bilim İnsanımızın performansa bağlı ödül verip çalıştırmak. Bilim İnsanlarımız ile bilimsel kültürel konferans, oturum, panel, forum, sempozyum, sergi, gezi, kamp, yazılı ve görsel basın, gazete, dergi, bülten, broşür, video, vb. Yarışma etkinlikleri düzenlemek veya desteklemek.

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
Bu Vakfa bağlı Şube ve Temsilciliklerini kurup amaç ve gayeleri uygun yurtiçi veya yurtdışı merkezli Teşekkül Mensupları ile diğer halkların ilişkileriyle diğer bölge halkları arasında dürüstlük ve güveni hâkim kılmak.
Temsilcilik kurucuları Ortak ve Mirasçıları ile birlikte, korumaya ve korunmaya muhtaç insanlarımız için teknik meslekle birlikte beceri eğitimlilerini verebilen okul ve kurs açıp barınmayla birlikte aşevleri, sağlıkla birlikte sosyal hizmetlerine yönelik liyakat, ahlak, disiplin, güven ve dayanışmayla üretim amaçlı yatırım projesi ve bu Vakfın Hibesiyle üretmek satıp hakça paylaşmak veya desteklemek.

ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ
 Üniversite ile birlikte Teknokent ve Ar-Ge merkezlerini akademik veya uzman bilim insanımızın ile kurup teknik cihazlarını almak.
Kendi İnsanımızın hizmetine sunup kültürü ve medeniyeti yaşatıp geliştiren çağdaş bilim anlayışı ile faydalanmaya yönelik stratejisi büyük ham maddelerle Ar-ge katma değeri yüksek ürün, malzeme, donam üretim yeteneklerine ve öz güvenine sahip akıllı ve zekâ seviyesi çok yüksek dinamik çağdaş milli ülkülere bağlı Genç Aydın İnsanlarımızı bulup Hibe Ödüller verip yetiştirmek.
Küçük orta ölçekli işler veya değişik iş konularında görevli çalışan personelimize teknik meslek beceri eğitimi veren uygulamayı sözleşmeye yetki protokolüne bağlı okul ve kurs açıp eğitim, seminer, konferans iş birliği içerisinde bu Vakfın Hibesiyle destekleyip uygulamak veya desteklemek.
Sosyal hizmetlere yönelik teknik meslekle beceri eğitimi veren okul ve kurs hizmeti ihtiyaçlarına uygun proje ve bu Vakfın Hibesiyle destekleyip uygulamak.

Kaynak : duzgunhaber.com.tr

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir